Jaarcijfers

 

Baten en Lasten boekjaar 2020  Stichting Welkom Thuis
 Debet  Credit
Lasten:
Telefoon kosten                                     €100
Boodschappen                                     €1206.44
Onkosten vergoeding                                     €585
unive                                     €1072.16
 water gas licht                                      €352.50
 woz                                      €1201.08
Baten:
Ontvangen giften  €4454.29
Lasten/kosten                                     €4517.18
                                    -€62.89
Totalen/resultaat                                     -€62.89
Balans per 31 december 2020 Stichting Welkom Thuis.
Inventaris:
Geluids instalie,  beamer,  microfoon gitaar                                      €1800
Liquide Middelen:                                    -€62.89
totalen jaar    2020                                     -€62.89
Resultaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *