Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn Eduard en Esther Heikamp we zijn gelukkig getrouwd en hebben 5 kinderen.
God heeft ons geroepen voor de gebrokenen van hart. Wij zullen  u vertellen hoe onze roeping gestalte heeft gekregen en waar wij ons mee bezig houden.

Het is met een nachtelijke droom begonnen waar ik liep in een kooi met allemaal schapen, toen plotseling de deur van de kooi open ging, vervolgens liep ik door de deur naar buiten. Wat me daar opviel, dat daar ook schapen liepen maar die waren allemaal verwond. Sommige vielen op de grond en hadden pijn in hun hart. Toen ik dat zag, rende ik erheen en ging voor deze schapen bidden. Deze schapen hielden mij allemaal vast, het voelde of ze wilden dat ik bij hun moest blijven. En vervolgens werd ik wakker.

De Droom kwam terug
De nacht erop droomde mijn dochter (destijds 8 jaar oud) dezelfde droom en zei tegen mij “papa jij gaat mensen helpen die pijn in hun hart hebben”. De dag daarop ging ik naar een bijeenkomst daar werd de roeping bevestigd, er was een voorganger aan het spreken en kwam naar mij toelopen en sprak de woorden uit de Bijbel over mij uit: Jesaja 61:

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

Na deze woorden kwam er een grote omwenteling in ons leven waardoor het woord waarheid werd in ons leven.