Word sponsor!

Word Sponsor!

De problematieken in de wereld worden steeds meer, steeds heftiger…

We zien dit ook van dichtbij, het aantal mensen wat in de problemen komt wordt steeds hoger, door scheidingen, werkeloosheid, financiele problemen, psychische problemen  etc.. Het aantal mensen wat komt bij de maaltijdbijeenkomsten groeit! maar hierbij groeien de kosten ook, denk hierbij aan de maaltijden, koffie, thee, er moet al met al veel worden ingekocht.

We betalen inmiddels meer huur voor het buurtcentrum. We doen dit met alle liefde, maar we kunnen dit niet alleen bekostigen, we hebben uw hulp hierbij nodig! Wilt u meedoen met het omzien naar deze mensen, wilt u ons helpen, dan kunt u een maandelijkse bijdrage leveren, of een eenmalige gift geven.

Wij hebben een ANBI status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Doet u mee?
NL14INGB 0006 2083 50
ING bank Ede
TNV Stichting Welkom Thuis